Til foreldra vegna Ýmu verkefnisins

Bókin um Ýmu tröllastelpu, Ég vil fá að vera ég sjálf, er ætluð öllum 6 ára börnum á Íslandi. Bókin er gefin út af Prentmeti í samstarfi við Olweusarverkefnið gegn einelti. Bókin er gjöf frá Prentmeti. Höfundur bókarinnar er Ingibjörg Steinunn Ingjaldsdóttir, annar eigenda og starfandi stjórnarformaður Prentmets. Tilgangurinn er fyrst og fremst að vekja alla til umhugsunar um hve mikilvægt það er að öll börn þori að vera – og geti verið – þau sjálf. Einnig að þau njóti sín í leik og starfi á eigin forsendum.

Kannanir sýna að efnið er notað í kennslustundum eins og lífsleikni og á bekkjar­ fundum. Eineltishringurinn er mikið notaður í umræðunni um Ýmu. Efnið hjálpar nemendum að setja sig í spor annarra og er gott umræðuefni um líðan í bekknum, gott viðfangsefni um fjölmenningu og vel til þess fallið að ræða það að engir tveir eru eins. Þá er bókin skemmtilegt ævintýri og hægt er að lita og vinna með hana.

Þeir sem standa að þessu verkefni telja hlutverk foreldranna vera mjög mikilvægt til þess að verkefnið skili sér sem best til barnanna. Það styrki foreldra til að axla betur ábyrgð á velferð barnanna. Í bókinni eru kennsluleiðbeiningar og ráðleggingar til foreldra. Verkefnið er hugsað sem gott samstarf á milli skóla og heimila.

Ýma er eins konar tákngervingur fyrir markmið og tilgang þeirra sem berjast gegn einelti. Hún fer aðeins fram á að fá að vera hún sjálf, sama hvað aðrir segja um hana. Það getur hver sem er orðið fyrir einelti og því er mikilvægt að stuðla að umhverfi sem kemur í veg fyrir slíkt.

Aðferðafræði Ýmuverkefnisins og Olweusarverkefnisins á erindi alls staðar í samfélaginu, í skólakerfinu sem og á öðrum vinnustöðum. Okkur þarf öllum að líða vel í umhverfi okkar svo við fáum að blómstra og náum sem bestum árangri í leik og starfi.

 

 

Þorlákur H. Helgason,
framkvæmdastjóri
Olweusarverkefnisins

 

Ingibjörg Steinunn Ingjaldsdóttir,
höfundur Ýmu
og stjórnarformaður Prentmets